Kontakt os

Telefon:

Hovednummer                                                  5588 7221

Områdeleder Elise Dittmann 2428 6503

Adm. Bente Ina Henriksen          5118 5982

Adm. Maria Jørgensen 5588 7225

Adm. Hanne Fog Juncher 5588 7221

Adm. senior Dorthe Rasch 5588 7223