På de enkelte dagtilbuds hjemmesider under "Læreplaner" kan du se eksempler på,  hvordan læreplaner omsættes til praksis på den enkelte institution.